Радионица на тему вршњачког насиља

Школски психолог, у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, је у понедељак 13.9.2021. године организовала радионицу на тему „вршњачког насиља“. Радоница је организована у оквиру обуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја за примену међупредметне кометенције „Квалитетан однос према здрављу“. Ученици петог, шестог и седмог разреда су се упознали са појмом вршњачког насиља, последицама које може донети за здравље ученика, кораке предузимања у таквој ситуацији, а посебно смо се усмерили на емотивни доживљај особе која трпи вршњачко насиље. На крају радионице израђен је плакат у вези физичког насиља са конкретним примерима и практичним решењима уколико се неко од ученика нађе у таквој или сличној ситуацији.