Поштовани родитељи осмака, драги ученици. Професионална оријентација у школи је у току. Сви  ученици  ће у наредном периоду бити тестирани, а затим ће са сваким учеником бити обављен индивидуални саветодавни разговор.

Родитељи ученика који би, поред тестирања  професионалне оријентације у школи, желели  да се њихова деца додатно тестирају, имају ту могућност и у Националној служби за запошљавање.

Више информација, као и „Водич за избор занимања“, у виду електронског водича али и као ПДФ доступан је на сајту Националне службе за запошљавање. Све информације можете пронаћи на линку https://www.nsz.gov.rs/nsz/profesionalna-orijentacija-kako-odabrati-zanimanje/8113