Чланови Школског одбора у школској 2023-2024. години су:

  • Милица Међеши – председник и члан (колектив)
  • Драгана Керкез – члан (колектив)
  • Каталин Молнар -члан (колектив)
  • Миодраг Боровица – члан (Савета родитеља)
  • Елеонора Канас – члан (Савета родитеља)
  • Шарлота Ковач – члан (Савета родитеља)
  • Раде Анушић – члан (Локална самоуправа)
  • Милош Цимеша – члан (Локална самоуправа)
  • Александар Милошевић – члан (Локална самоуправа)