Угледни час

Корелацијом међу предметима: Географија, Математика, Физичко васпитање и Енглески језик ученици предметне наставе приказали су способност повезивања наставних садржаја при …