Угледни час

Корелацијом међу предметима: Географија, Математика, Физичко васпитање и Енглески језик ученици предметне наставе приказали су способност повезивања наставних садржаја при решавању проблемских ситуација (стране света и њихово именовање на енглеском језику; оријентација у простору и препознавање познатих географских локација у нашој домовини; размера и пропорција; примена разноврсних облика кретања). Час су реализовали наставници: Наташа Шуљан, Драгана Керкез, Вања Гверо, Александар Аћимов и Милан Бубуљ.