Одвијање наставе од 01.09.2021.

Настава ће се одвијати по Моделу I, у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију наставе у школској 2021/2022. години, донетог од стране МПНТР. Овај вид одрганизације наставе подразумева да се за све ученике настава одвија непосредно у школи увек у преподневној смени – први час почиње у 8.00 часова, а час траје 45 минута.