Предавање на тему „Основи безбедности деце“

У сарадњи са Полицијском управом Кикинда, дана 28.01.2019. године,  реализован је пројекат „Основи безбедности деце“. 

Пројекат је реализован са ученицима 4. разреда на  три теме:

  1. Превенција и заштите деце од опојних дрога и алкохола
  2. Превенција и заштите деце од трговине људима
  3. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

Пројекат је реализован са ученицима 6. разреда на  четири теме:

  1. Насиље као негативна друштвена појава
  2. Превенција и заштите деце од опојних дрога и алкохола
  3. Превенција и заштите деце од трговине људима
  4. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

Предавању су присуствовали и ученици 5. и 8. разреда