Одлука о прекиду рада

Покрајински секретаријат за образовање је данас донео Oдлуку о прекиду образовно васпитног рада у установама образовања и васпитања – предшколским установама, основним школама и средњим школама на територији Аутономне покрајине Војводине у периоду од 12.фебруара закључно са 21.фебруаром 2020.године због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед регистровања интезитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

Обавезују се установе образовања и васпитања да у року од 8 дана од дана престанка прекида образовно васпитног рада доставе Покрајинском секретаријату за образовање предлог надокнаде пропуштеног рада.

Ученици поново крећу у школу 24. фебруара.