Угледни час – „Одговоран однос према здрављу“

У уторак 21.9.2021. године наставница биологије Мирослава Радосавчев и наставник информатике и рачунарства организовали су угледни час са темом развијања међупредметне компетенције „одговоран однос према здрављу“. Обрадили су теме као што су: разумевање значаја воде, здраве исхране и развијање здравих навика по питању истих. На крају часа ученици седмог разреда су самостално пронашли податке на интернету и израдили Powerpoint презентацију о здравој и нездравој исхрани