Чланови Школског одбора у школској 2019-2020. години су:

  • Милица Међеши
  • Бојана Пењин
  • Радојка Француски
  • Јована Салма
  • Елеонора Канас
  • Моника Тепавац
  • Ђуро Грбић
  • Милош Цимеша
  • Александар Милошевић