Организација рада школе у периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. године

Због тешке епидемиолошке ситуације и на основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавамо вас да ће се настава изводити на следећи начин:

За ученике од 1. до 4. разреда настава ће се одвијати непосредно у школи без посебних измена.

За ученике од 5. до 8. разреда образовно-васпитни рад ће се остваривати наставом на даљину путем Гугл учионице, према важећем распореду часова. Часови трају 30 минута. Комуникација ће се одвијати и путем Вибер група. Писмене провере које не буду реализоване путем наставе на даљину реализоваће се у другом полугодишту. У току последње недеље наставе ученици ће добити предлоге закључних оцена, а они ученици који сматрају да има елемената за већу закључну оцену, у договору са наставником, могу да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.