Школске 2020/2021. године ће се све активности које се односе на завршавање основне школе и стицање основног образовања и васпитања, као и упис у средњу школу, обављати путем интернет портала – Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). без подношења документације у папирном облику.

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022.  годину, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан 23, 24. и 25. јуна 2021. године, а увид у прелиминарне резултате тог испита родитељи, односно други законски  заступници, моћи ћe да виде, на порталу mojasrednjaskola.gov.rs, 27. јуна 2021. године. На истом порталу подносићe се и приговори на резултате завршног испита.

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ћe да  се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула  2021. године.

Сви који не искористе предност електронеког подношења листе жеља, моћи ће да поднесу листу жеља, као и до сада, у папирном облику у основној школи свога детета, 3. и 4. јула 2021. године.

На порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) 11. јула 2021. године родитељи, односно други законски заступници моћи ћe да остваре увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама.

Такође, електронским путем моћи ћe да се обави и упис у средње школе, користећи  наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за којеје потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.